Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Dizel generatory

  • Dizel generatorynyň lomaý satuwy

    Dizel generatorynyň lomaý satuwy

    Önümiň tanyşdyrylyşy:
    Dizel Generator toplumy, dürli ulanyjylar üçin üznüksiz elektrik üpjünçiligini üpjün edýän ýokary hilli energiýa öndüriji önümdir.Wagtlaýyn ulanmak üçin gyssagly ýa-da garaşma güýji hökmünde, üznüksiz işlemek üçin 380/24 esasy güýç hökmünde hem ulanylyp bilner.Maýa goýum gymmaty pes we öndürijilik bahasy ýokary.