Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Wodorod öndürmek

 • Wodorodyň ammiak bölünişi

  Wodorodyň ammiak bölünişi

  Ammiak bölünişi

  Ammiak bölünişiginiň wodorod önümçiligi suwuk ammiagy çig mal hökmünde alýar.Buglaşandan soň, 75% wodorod we 25% azot bolan garyşyk gaz katalizator bilen ýylatmak we dargamak arkaly alynýar.Basyş siňdiriş adsorbsiýasy arkaly 99,999% arassalygy bolan wodorod hasam öndürilip bilner.

 • Wodorodyň metanolyň bölünişi

  Wodorodyň metanolyň bölünişi

  Metanolyň bölünişi

  Belli bir temperaturada we basyşda metanol we bug katalizator bilen wodorod we kömürturşy gazyny döretmek üçin metanolyň döwülmegine we uglerod monoksidiniň öwrülişine sezewar bolýar.Bu köp komponentli we köp reaksiýaly gaz-gaty katalitik reaksiýa ulgamy we himiki deňleme aşakdaky ýaly:

  CH3OH → CO + 2H2 (1)

  H2O + CO → CO2 + H2 (2)

  CH3OH + H2O → CO2 + 3H2 (3)

  Reformany üýtgetmek arkaly öndürilen wodorod we kömürturşy gazy ýokary arassa wodorody almak üçin basyş siňdiriji adsorbsiýa (PSA) bilen bölünýär.