Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Azotyň arassalanmagy

 • Uglerod azot bilen arassalanýar

  Uglerod azot bilen arassalanýar

  Uglerod bilen arassalanmak ýörelgesi

  Uglerod bilen arassalanmak, wodoroda duýgur ýa-da wodorod gaz çeşmesinde kynçylyk çekýän amallar üçin ulanylyp bilner.Çig azot ýokary temperaturada artykmaç uglerod bilen CO2 öndürmek üçin reaksiýa berýär.Arassalanan azot dekarburizlenen kislorod birleşmeleriniň adsorbsion diňinden geçenden soň alynyp bilner.

 • Azotyň wodorodlaşdyrylyşy

  Azotyň wodorodlaşdyrylyşy

  Wodorodlaşdyrmagy arassalamak ýörelgesi

  Çig azot PSA ýa-da membranany bölmek arkaly öndüriler we az mukdarda wodorod bilen garylar.Galyndy kislorod demir palladim katalizatory bilen doldurylan reaktorda suw buglaryny öndürmek üçin wodorod bilen reaksiýa berýär, şonuň üçin suw buglarynyň köpüsi sowadyjydan kondensirlenýär we kondensirlenen suw ýokary netijelilik suw bölüjisi arkaly aýrylýar.Guradyjyda çuňňur suwsuzlykdan we tozan aýrylandan soň, ýokary arassa azot ahyrsoňy alynýar.

  Theeri gelende aýtsak, adsorbsion guradyjy önüm gazynyň çyg nokadyny aşakda - 70 make edip biler.Önüm gazynyň arassalygy analizator tarapyndan onlaýn gözegçilikde saklanýar.