Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

VPSA kislorod öndüriji

  • VPSA kislorod öndüriji

    VPSA kislorod öndüriji

    VPSA kislorod öndüriji

    VPSA kislorod generatory esasan kislorod öndürmekde ulanylýar we üfleýji, vakuum nasosy, sowadyjy, adsorbsion ulgamy, kislorod bufer tanky we dolandyryş ulgamyndan durýar.Bu azotyň, kömürturşy gazynyň, suwuň we howanyň beýleki hapalarynyň VPSA ýörite molekulalary bilen saýlanyp alynmagyna degişlidir we wakuum astynda ýokary arassa kislorod almak üçin molekulýar elek desorizasiýa edilýär.