Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

suw sowadyjy

 • Sowadyjy suw çileri lomaý satuw

  Sowadyjy suw çileri lomaý satuw

  Giriş:

  Sowadyjy suw çillerleri howany sowadylan görnüşe we adatça suw sowadylan görnüşe bölünýär.

  Suw sowadyjy çillerler, kondensatoryň üsti bilen ýylylygy aýyrmak üçin daşarky sowadyjy diňden suw ulanýarlar.Köplenç önümçilik we azyk önümlerini gaýtadan işlemek ýaly uly senagat goşundylarynda ulanylýar.
  Howa sowadyjy çillerler ýylylygy aýyrmak üçin daşky gurşawy ulanýarlar we ýylylyk kondensator arkaly sowadyjy zynjyrdan çykýar.Medisina, piwo, laboratoriýa, sanjym galyplary we ş.m. ýaly dürli önümçilik goşundylarynda ulanylyp bilner;